Drošība

Mēs uztveram nopietni mūsu līgumus un sociālo atbildību. Proti, kompānija Finesta rūpēsies par to, lai līgumi un saistības, ko tā ir uzņēmusies, tiktu precīzi un laikus izpildīti.

Uzticamība

Finesta vienmēr izpilda solīto, tādējādi pastāvīgi ieguvēji ir gan iesaistītie uzņēmumi, gan privātpersonas. Sazinoties atklāti un godīgi, mēs saglabājam konfidencialitāti attiecībā uz visām iesaistītajām pusēm. Paturot prātā savu klientu intereses, mēs brīvi pārvaldām mūsdienu pasaulē valdošās normas un noteikumus.

Professionālisms

Finesta darbinieki katrā konkrētā valstī pārzina tiesību aktus un vietējās procedūras, kas attiecas uz klientu apkalpošanu saskaņā ar likumu.

Cilvēcīgums

Mēs kompānijā Finesta uzskatām, ka ikviena līguma abās pusēs mēs visi esam cilvēki.